Ubezpieczenia majątkowe

W relacjach z Klientem staramy się wykluczyć ryzyko odmowy wypłaty odszkodowania już na etapie zawierania umów ubezpieczenia, poprzez wnikliwą analizę sytuacji każdego Klienta. Zapewniamy najwyższy poziom bezpieczeństwa przejmując ryzyko związane z konstrukcją odpowiedniego programu ubezpieczeń, uwzględniającego wszystkie potrzeby i zagrożenia: ▪ analizujemy rodzaj i wielkość istniejących ryzyk ▪ przygotowujemy, wdrażamy i nadzorujemy indywidualne programy ubezpieczeniowe ▪ negocjujemy stawki i szczegółowe warunki ubezpieczenia ▪ doradzamy w zakresie wyboru ubezpieczyciela ▪ obsługujemy wdrożony program ubezpieczeniowy ▪ poszukujemy niestandardowych rozwiązań i produktów na międzynarodowym rynku ubezpieczeniowym.
 Ubezpieczenia majątkowe