Likwidacja szkód

Major Sp. z o.o. to broker ubezpieczeniowy ukierunkowany na kompleksową obsługę osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz instytucji  publicznych.

W ramach współpracy gwarantujemy również  szybką i skuteczną likwidację szkód.  Naszym celem jest maksymalne odciążenie Państwa od obowiązków związanych z uzyskaniem odszkodowania. W ramach procesu likwidacji szkód:

  • oceniamy zdarzenie pod względem odpowiedzialności ubezpieczyciela,

  • redagujemy zgłoszenia,

  • redagujemy odwołania,

  • prowadzimy sprawy ugodowe oraz

  • przeprowadzamy windykację roszczeń ubezpieczeniowych.

Ponadto, dysponując odpowiednim doświadczeniem oferujemy Państwu możliwość skorzystania z zastępstwa procesowego w sprawach spornych z ubezpieczycielem.

likwidacja szkód