Ubezpieczenia majątkowe

W relacjach z Klientem staramy się wykluczyć ryzyko odmowy wypłaty odszkodowania już na etapie zawierania umów ubezpieczenia, poprzez wnikliwą analizę sytuacji każdego Klienta. Zapewniamy najwyższy poziom bezpieczeństwa przejmując ryzyko związane z konstrukcją odpowiedniego programu ubezpieczeń, uwzględniającego wszystkie potrzeby i zagrożenia:
▪ analizujemy rodzaj i wielkość istniejących ryzyk
▪ przygotowujemy, wdrażamy i nadzorujemy indywidualne programy ubezpieczeniowe
▪ negocjujemy stawki i szczegółowe warunki ubezpieczenia
▪ doradzamy w zakresie wyboru ubezpieczyciela
▪ obsługujemy wdrożony program ubezpieczeniowy
▪ poszukujemy niestandardowych rozwiązań i produktów na międzynarodowym rynku ubezpieczeniowym.
 Ubezpieczenia majątkowe