Porady prawne

Major Sp. z o.o. to broker ubezpieczeniowy ukierunkowany na kompleksową obsługę:

  • osób fizycznych
  • podmiotów gospodarczych
  • instytucji  publicznych.

Wyróżnia nas najwyższy poziom obsługi prawnej w sferze ubezpieczeń gospodarczych.

Wysokie kwalifikacje merytoryczne, bogate doświadczenie w dziedzinie ubezpieczeń oraz rzetelność i dokładność świadczonych usług  gwarantują uzyskanie profesjonalnej pomocy prawnej na każdym etapie ubezpieczenia.

W ramach obsługi prawnej zapewniamy między innymi możliwość:

  • konsultacji treści umów ubezpieczeniowych na etapie ich zawierania pod kątem wyłączenia ryzyka odmowy wypłaty odszkodowania i sprawności postępowania dot. likwidacji ewentualnej szkody
  • przygotowania pism z zakresu likwidacji szkód  w szczególności zgłoszeń i odwołań do ubezpieczyciela, a także pism procesowych na etapie postępowania sądowego
  •  zastępstwa procesowego
  •  bieżącej  kontroli i obsługi zawartych przez klienta umów ubezpieczeniowych
  • uzyskania opinii prawnej w przedmiocie ubezpieczeń.
porady prawne